Als je een pijnstiller nodig hebt, gebruik dan paracetamol in plaats van een NSAID (diclofenac, ibuprofen en naproxen zijn de meest bekende medicijnen die tot deze groep behoren). Dat is eigenlijk altijd een goed advies, omdat je met een NSAID een hoger risico oploopt om je maag te beschadigen.

Er is echter nog een andere theoretische reden die met de huidige epidemie te maken heeft.

Het SARS-CoV-2 virus grijpt aan op de ACE-2 receptor in verschillende soorten weefsels, maar met voorkeur in de onderste luchtwegen. Initieel werd er nog aangenomen dat COVID-19 wellicht behandeld zou kunnen worden met een ACE remmer. Dit zijn bloeddrukverlagende middelen die reeds veel gebruikt worden door o.a. hart- en nierpatiënten.

Nu zijn er onderzoekers die, op basis van het feit dat er in de groep met ernstig zieke COVID-19 patiënten veel patiënten zaten die ACE remmers gebruikten, vrezen dat ACE remmers juist zouden kunnen zorgen voor een ‘upregulatie’ van ACE-2 receptoren in de longen en het hart. Als je in het lichaam een receptor blokkeert, zorgt het lichaam er soms voor dat er meer van dit soort receptoren op de celmembraan verschijnen om signalen te kunnen blijven ontvangen. Als dat het geval is, zouden deze medicijnen dus onbedoeld ervoor kunnen zorgen dat het virus meer aangrijppunten in longen en hart heeft om schade aan te richten. Nu komt de link met NSAID’s: hiervan is in dierenstudies ook bekend dat ze ACE-2 receptoren kunnen ‘upreguleren’.

Er is nog geen echte wetenschappelijke bewijsvoering voor dit mechanisme.

Feit blijft echter dat als je een pijnstiller nodig hebt, beter paracetamol kan nemen. Mocht je vanwege andere gezondheidsproblemen een ACE-remmer zoals b.v.b. enalapril/perindopril/lisinopril nemen, ga hier dan s.v.p. gewoon mee door, totdat je behandelend arts iets anders zegt. Deze medicijnen zijn namelijk dikwijls cruciaal om lange termijn schade aan hart en nieren te voorkomen.

Referenties:

  1. Zhang et al., Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target, Intensive Care Medicine 2020
  2. Fang et al., Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?, The Lancet Repiratory Medicine 2020
  3. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers