Vraag & Antwoord

Op deze pagina beantwoord ik de meest gestelde vragen

Heb jij zelf een vraag? Stel hem hier!

Het virus

Wat is een virus?

Een virus is een microscopisch klein deeltje, dat bestaat uit genetisch materiaal (RNA of DNA) met een eiwit omhulsel (envelop). Een virus is op zichtzelf eigenlijk geen levend organisme, maar wordt wel actief nadat het een gastheer (b.v.b. mens of dier) geïnfecteerd heeft. In de gastheer dringen de virusdeeltjes de cellen binnen en schakelen het DNA in de celkernen van de gastheer uit. Ze nemen dus als het ware de centrale van de gastheercellen over. Vervolgens creëren ze nieuwe virusdeeltjes, door erfelijk materiaal en eiwitdeeltjes te creëren en combineren. De nieuwe virionen kunnen vervolgens weer andere cellen infecteren.

Wat is het nieuwe corona virus?

Het SARS-CoV-2 virus is de veroorzaker van de COVID-19 epidemie. Het betreft een nieuw virus – een zogenaamd beta-coronavirus – dat recent van dier op mens overgesprongen is en nu van mens-op-mens kan worden overgedragen. Dit virus vertoont de meeste overeenkomsten met de eerder uitgebroken SARS en MERS virussen.

Hoe ziet het virus eruit?

Klik hier voor elektronen microscoop foto’s van het virus.

Besmetting

Hoe verspreidt het virus zich?

Het SARS-CoV-2 virus verspreidt zich via aerosolen. Dit zijn in feite kleine druppels in de adem, die makkelijk worden verspreid via hoesten, niezen en handcontact. Je kunt dus besmet raken door simpelweg dichtbij (circa 2 m afstand) een geïnfecteerde persoon te zijn of iets aan te raken waar de met-virus-besmette-aerosolen op achter zijn gebleven.

Hoe lang is een geïnfecteerde persoon besmettelijk?

Ik heb hier helaas nog geen goede bron voor kunnen vinden. Mensen zijn sowieso besmettelijk in de periode waarin ze klachten hebben, maar waarschijnlijk ook al gedurende een aantal dagen daarvoor (tijdens de zogenaamde incubatie-periode).

Volgens het RIVM zijn mensen gemiddeld circa 5 dagen besmettelijk, met een maximum van 14 dagen.

Kan een besmet persoon zonder klachten (aysmptomatisch) het virus verspreiden?

Ja, dit is inderdaad in de literatuur beschreven. De kans om besmet te worden door een persoon zonder klachten is echter klein. Omdat het virus zich via aerosolen verspreidt wordt zullen de meeste besmettingen plaatsvinden die klachten van een luchtweginfectie hebben, zoals hoesten.

Ziekte en Gezondheid

Wat is COVID-19?

COVID-19 is de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Dit uit zich bij mensen die daadwerkelijk klachten ontwikkelen met name als een onderste luchtweginfectie. Het kan dus een longontsteking veroorzaken.

Wat zijn de symptomen van COVID-19

De symptomen die bij COVID-19 passen zijn: koorts, hoesten en benauwdheid. Veel minder vaak voorkomend zijn klachten van diarree gerapporteerd. Uiteraard zijn deze klachten niet specifiek voor COVID-19. Momenteel heerst bijvoorbeeld ook een ordinaire griepepidemie. Hierbij gaat het om een infectie met een reeds bekend virus: een influenza virus. Een verdenking op COVID-19 is pas toepasselijk als de betrokken persoon mogelijk in contact is geweest met een bewezen besmet persoon of recent in een hoog-risico gebied is geweest. 

Klik hier als je denkt dat je mogelijk besmet bent en wilt weten wat je moet doen.

Hoe ernstig verloopt de ziekte?

Dit verschilt van persoon tot persoon en kan variëren van geen klachten tot overlijden. Uit recente studies die naar het ziekteverloop van COVID-19 in China gekeken hebben blijkt dat:

  • 1% helemaal geen klachten had (asymptomatisch)

  • 81% een mild ziektebeloop had met hoogstens een milde longontsteking

  • 15% een ernstig ziektebeloop had

  • 5% een kritiek/levensbedreigend ziektebeloop had

Momenteel wordt geschat dat circa 2-3% van de COVID-19 patiënten ten gevolge van de infectie komt te overlijden.

Als je meer wilt weten bekijk dan deze blogpost.